Vážení zákazníci.

Z dôvodu zvýšeného dopytu môže dôjsť k menším zdržaniam pri expedícii objednávok. Robíme maximum, aby tieto zdržania boli čo najkratšie. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie.

Zľava na nákup

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá zľavy s názvom: "Získajte zľavu na nákup" stanovujú pravidlá, rozsah a reklamačný poriadok tejto zľavy, podmienky uplatnenia a oprávnenia účastníkov akcie, ako aj povinnosti usporiadateľa (ďalej len "podmienky akcie").
 2. Usporiadateľ akcie "Získajte zľavu na nákup" (ďalej len "akcia") je spoločnosť Lavatronic s.r.o., Roháčova 145/14, 13000, Praha 3, IČO: 05633044 DIČ: CZ05633044 (ďalej len "usporiadateľ").
 3. Akcia je organizovaná prostredníctvom internetového obchodu Aerium.sk (ďalej len "internetový obchod"), ktorý je dostupný na tejto adrese: https://aerium.sk
 4. Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí od organizátora získali zľavový kód - po splnení podmienok zľavy sa stávajú účastníkmi zľavy (ďalej len "účastník akcie"). Akcia je určená výlučne pre osoby, ktoré poskytli organizátorovi svoju e-mailovú adresu na účely zaslania zľavového kódu do e-mailovej schránky zákazníka na neskoršie použitie.

II. Predmet akcie a podmienky využitia zľavy

 1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu za podmienok uvedených v podmienkach akcie, vrátane poskytnutia zľavového kupónu v hodnote -4 € účastníkovi z pôvodnej (originálnej) predajnej ceny produktov v aktuálnej ponuke internetového obchodu v rámci tejto zľavy (ďalej aj ako "zľava").
 2. Zľava platí pre tovar v košíku v minimálnej hodnote 100 € s DPH.
 3. Táto zľavová akcia je platná do odvolania (ďalej ako "doba trvania akcie") a podlieha ustanoveniam bodu 13 nižšie.
 4. Účasť na akcii je dobrovoľná a bezplatná (t. j. nákup tovaru v rámci akcie nie je spojený so žiadnymi ďalšími nákladmi, okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy, ktorú si zákazník zvolil).
 5. K účasti na akcii je potrebné:
  1. vyplniť svoju e-mailovú adresu, aby ste dostali zľavový kód. E-mailová adresa bude uložená na ďalšie použitie, na marketingové účely atď.
  2. prečítať si podmienky akcie a súhlasiť s nimi;
  3. vytvoriť objednávku v celkovej minimálnej hodnote 100 € s DPH počas platnosti akcie;
  4. pred dokončením objednávky - v košíku - napísať zľavový kód, ktorý účastník dostal od usporiadateľa akcie a ktorý ho oprávňuje načítať zľavu, a kliknúť na tlačidlo "Použiť kupón".  Ak sa uvedený zľavový kód neuplatní pred potvrdením objednávky, znamená to, že kupujúci sa vzdal práva na uplatnenie zľavy na danú transakciu. 
 6. Tento zľavový kód nie je možné kombinovať s inými zľavami, s výnimkou zľavy za bankový prevod, ktorú je možné uplatniť spolu s použitím tohto kódu.
 7. Zľava bude poskytnutá tak, že platná cena výrobku alebo výrobkov zakúpených v internetovom obchode účastníkom akcie bude znížená o výšku zľavy účtovanej z ceny výrobku alebo výrobkov.
 8. V prípade súčasného nákupu viacerých produktov sa zľava odpočíta od celkovej ceny objednávky. Ak zákazník vráti výrobok zakúpený v rámci zľavovej akcie, usporiadateľ vráti zákazníkovi len sumu, ktorú zákazník za výrobok skutočne zaplatil (cena znížená o hodnotu alebo pomernú časť hodnoty zľavy). V prípade, že účastník zľavovej akcie nevráti všetky výrobky zakúpené s použitím kódu, na ktorý sa zľavová akcia vzťahuje, dostane späť peniaze pomerne znížené o hodnotu zľavy.
 9. Účastník môže počas podujatia uplatniť zľavový kód viackrát.
 10. Zľavu nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné platobné prostriedky.
 11. Pri nákupe produktov z internetového obchodu má účastník právo, nie však povinnosť, uplatniť zľavu.
 12. Účastník akcie môže zľavu uplatniť za podmienok stanovených v týchto Podmienkach počas trvania akcie. Akcia môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia a nárok na zľavu zaniká v okamihu zrušenia. 

III. Reklamácie

 1. Účastníci môžu nahlásiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa podujatia, predovšetkým prostredníctvom e-mailu: [email protected] alebo telefonicky na čísle 222 205 828.
 2. Aby sme zabezpečili rýchle vybavenie vašej reklamácie, prosíme, uveďte nám meno a priezvisko účastníka, kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) a popis dôvodov reklamácie.
 3. Usporiadateľ akcie vybaví reklamáciu najneskôr do 14 dní od jej podania.
 4. Reklamácie vybavuje usporiadateľ v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok akcie.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú uverejnené na internetovej adrese: https://www.aerium.sk/zlava-informacie a sú platné od 20.9.2021.
 2. Pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, všetky pojmy použité v podmienkach akcie majú rovnaký význam ako v podmienkach internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.aerium.sk/obchodne-podmienky
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zľavovej akcie.

 

Heureka
Hodnotenie zákazníkov
76 recenzií na Heureka.sk
Overený zákazník
01.06.2024

Odporúčam aj ostatným nákup v tomto obchode. V piatok som tovar objednal a v utorok dopoludnie bolo dodané. Zatiaľ som klimošku nevyskúšal, nebolo dostatočné horúco. Dúfam, že bude fungovať podľa mojich predstáv.